Ytbehandling

Förberedning av ytor där korrosions-skydd skall appliceras.

En korrekt förberedelse av metallytan säkerställer att hållbarheten och därmed livslängden av den producerade strukturen förlängs. Processen innebär att när sammansättningen av produkten är klar så behandlas denna. Krävande högkvalitativa kontroller och standarder kräver att metallytan förbereds på ett ansvarsfullt sätt. Vi tillämpar blästring, stålbeläggning, stålpumpning, stålmålning och andra metoder för bearbetning av metallytor.

Blästring är den vanligaste metall-förberedande tekniken som används för att rengöra eller polera metall. Metoden lämnar efter behandling metallytorna helt klara för beläggning av önskat material i nästkommande process. Vi utför blästring i en speciell blästringskammare (Sa2.5-specifikation erhålls).

Applicering av stål-primer är första etappen av ytbehandlingen vilket gör vidhäftningen bättre mot metallytan och ger bättre hållbarhet över tid. Primerns viktigaste funktion är att den ökar motståndet mot korrosion och därmed gör produkten mer resistent mot fukt, salt och andra faktorer som orsakar den eventuella korrosionen.

Top-lackeringen är det sista steget i processen som är till för att skydda stålet ytterligare mot korrosion och förbättra utseendet. Vi erbjuder luftfri toplackering i specialtork som garanterar jämn beläggning.

Även andra stålbeläggningstekniker används som skydd av metallytor. Exempelvis varmförzinkning som isolerar metallen från kontakt med omgivningen så att dess livstid ökar signifikant. Vi utför varmförzinkning och pulverlackering som båda två gör att stålet får ett högt skydd mot framtida korrosion. Det tillgängliga badet för varmförzinkningen är 14 x 3 x 1,6m.

Alla ytbehandlingstjänster certifieras enligt ISO-standarder.