Svetsning och sammansättning

Vi tillhandahåller svetsning och sammansättning av olika typer av metaller:

Den halvautomatiska svetsningen, annars kallad MIG / MAG-svetsning, med användning av metallinertgas (MIG), som inte är reaktiv för arbetsstyckets metall eller elektrod, eller metallaktiv gas (MAG), som möjliggör optimering av svetsprocessen och förbättring av produktkvaliteten. Denna halvautomatiska svetsmetod är lämplig för svetsning av enkla och stora metallkonstruktioner. Den halvautomatiska svetsningen används ofta för monterings-, bygg- och reparationsarbeten.

TIG-svetsning i argonmiljö med volframelektrod. TIG-svetsning används för specifika konstruktioner som kräver speciell precision och kvalitet. TIG-svetsning kräver högre noggrannhet och är därför mer tidskrävande än MIG/MAG-svetsning, vad gäller kvalitet är denna metod mer värdefull. TIG används ofta för svetsning av rör, tryckkärl och värmeväxlare. Denna metod är lämplig för svetsning av mycket tunna strukturer (0,3-3 mm).

MMA svetsning med elektroder. Detta är en manuell metod och således den enklaste, äldsta och mest universella svetsmetoden. Metod för kan tillämpas för de flesta metaller och appliceras i de strukturer som används under olika förhållanden, som då normalt är tjockare än 3 mm.

Vid behov tillämpar vi laser-röntgen för att säkerställa kvalitén av svetsar i områden där det ställs höga krav på hållfasthet.

Vi gör även mekaniska monteringstjänster enligt ritningar från kunderna. Vi upprätthåller samarbete med olika leverantörer så att vi kan säkerställa monteringen av produkterna men även emballering och leverans till angiven plats