Tank och cisterntillverkning

Vi har stor erfarenhet av tillverkning av varierande kärl och behållare samt tankar och cisterner.

  • Tankar och cisterner för olja, gas och andra typer av vätskor. Här håller vi tillverkning av cisterner upp till 6000m3 och i alla tänkbara material beroende på användningsområde. Enkel eller dubbelmantlade, isolerade eller oisolerade samt trycksatta kärl upp till 30bar.
  • Stålcontainrar och behållare av rostfritt stål och tryckkärl för olika tillämpningar. Vi tillhandahåller anpassade designcisterner, tankar och andra behållare, som kan användas för lagring av både flytande och fasta material. Vanligtvis används våra behållare av rostfritt stål för kemiska ämnen, bränsle och ensilage.
  • Ackumuleringstankar används i värmesystemen och är konstruerade för en jämn tillförsel av värmeenergi till lokalerna oberoende av förändringar i yttertemperaturen. Uppsamlingstankarna behåller överskottsenergin och efter extraktion släpper den in i systemet, så att systemet skyddas mot överhettning.
  • Multifunktionella tryckkärl, behållare, reaktorer och annan tryckutrustning för industri- och energibolag. Produkterna omfattar olika trycklufttankar, destillationskärl och behållare med komprimerad gas. Beroende på applikationen kan vi tillverka behållare av rostfritt stål med hjälp av extrautrustning: säkerhetsventiler, nivåindikatorer, termometrar, isolerade dörrar och andra nödvändiga anordningar.