Välkommen till TANKAB LEGO AB

Vi håller tillverkning av stålkonstruktioner helt enligt önskemål från våra kunder. Med stor kapacitet och hög kompetens klarar vi av att framställa de flesta strukturer som efterfrågas, nedan visas huvudsegmenten för vår produktion.

Generella Legoarbeten


Läs mer

Avancerade Legoarbeten


Läs mer

Cisterner 0-6000m3


Läs mer

Tankab Lego AB

Tankab Lego AB tillverkar och levererar stålkonstruktioner, tankar och cisterner till den nordiska marknaden med Sverige som huvudmarknad. Huvudkontor är lokaliserat i Surte (två mil norr om Göteborg) och produktionen är belägen i Estland. Genom långa och nära samarbeten med noga utvalda verkstäder säkerställer vi att slutkund erhåller en produkt som uppfyller kraven vad gäller certifieringar, kvalitét och dokumentation. För oss är det viktigt att våra kunder ser oss som en ansvarstagande partner, därför arbetar vi hårt genom hela processen för hålla en nära och öppen dialog