Avancerade stålkonstruktioner

Vi håller produktion och kategoriserar följande produkter som "avancerad legotillverkning".

  • Turbinhus för energiproduktion som mäter över 6 meter i diameter och en egen vikt på över 20 ton.
  • Bandtransportörer även kallade transportsystem för bulkprodukter och sortering av avfall. Det finns olika utföranden - vertikalt eller horisontellt, lätt last eller pallar. Vidare kan transportsystem ha olika typer av transportband: skruvtransportör, skraptransportör, bandtransportör. Produktionen har implementerat över 200 färdiga transportsystem. Oavsett om du behöver transportsystem för enskilda produkter, väskor eller pallar, kan vi rekommendera lämplig utrustning, teknik och materialflödeslayout.
  • Ventilationskomponenter för de luftkanalsystem som används i bostads-, industri- eller kommersiella byggnader, såsom brand- och rökventiler och dämpare som används för rökskydd i ett rum. De ventiler och spjäll vi tillverkar är lämpliga för installation i explosiva miljöer. Spjällen har elektriska eller mekaniska ställdon. Vi erbjuder även avgas- eller rökkanaler, rökutvinning och andra avgassystem som är avsedda för gas- och rökutvinning och riktar den utåt. Alla rökkanaler vi levererar är brandbeständiga och testas enligt kraven i LST EN 1366-1 standard. Vi erbjuder både huvudkomponenterna för luftkanalsystemen och deras kompletterande delar som böjar, anslutningar, avgreningar och ändkåpor.
  • Industriell lyftutrustning vilket innefattar överliggande kranar upp till 100ton i lastvikt, portalkranar upp till en lyftkapacitet om 200ton.
  • Gruvutrustning lämpad för arbete under olika förhållanden och användningsområde. Exempel på detta är specialdesignade hjulgrävmaskiner. Den speciella egenskapen hos utrustningen är ett hjul med skopor monterade på framsidan, vilket utför kontinuerlig grävning av ytan medan hjulet roterar. Detta är en mycket kraftfull gruvutrustning som används för storskalig gruvverksamhet för att gräva eller utvinna olika typer av material. Dessutom tillverkar vi olika gruvkranar, grävmaskiner och skopor.
  • Utrustning för biobränsle-anläggningar, här kan vi erbjuda både standardiserade produkter och skräddarsydda lösningar.